Jak być dobrym liderem?

Praca zespołowa wciąż jest w Polsce niedoceniana. A jednak to właśnie na niej najrozsądniej jest budować sukces każdego zespołu. W tak dynamicznie rozwijającym się świecie niewiele osób może być naprawdę samowystarczalnych. O ile w ogóle jest to zrobienia. Tymczasem praca w grupie umożliwia uzupełnienia się informacjami oraz umiejętnościami.

Lider w zespole potrafi określić najmocniejsze strony jego poszczególnych członków. I wie, jak te atuty wykorzystać. Nie stoi za plecami, nie podpowiada też do ucha, jeżeli nie wymaga tego sytuacja. Daje swoim podopiecznym narzędzia do działania, a następnie sprawdza, czy robią w pracy postępy. W takich warunkach ludzie pracują najefektywniej. Czują się bowiem częścią zespołu i wiedzą, że mają znaczenie.

Skuteczny lider motywuje, a kiedy trzeba jest również inspiracją. Jednak przywództwo w organizacji to przede wszystkim budowanie jej pozycji poprzez zarządzanie. Często to ostatnie sprowadza się jedynie do kontroli najważniejszych zadań. Pracownicy powinni czuć odpowiedzialność, ale należy im dać stosunkowo dużą samodzielność. Gdy jednak mają problem z jakimś zadaniem, zawsze powinni móc porozmawiać z szefem.

Musi on cieszyć się szacunkiem, ale raczej niewskazane jest, by wzbudzał strach. Wówczas podwładni będą go bowiem unikali, a zatem i prawdopodobnie częściej popełniali błędy. W pracy zespołowej świadczą one o złej kondycji całej grupy. Nie budują również pozytywnego wizerunku szefa. Wychodzi on na niekompetentnego oraz niepotrafiącego zarządzać grupą.